Akasha – Arhiva Universala sau Matricea Divina


images1Există în Univers un spaţiu, un cîmp energetic, o cupolă care cuprinde şi se interconectează cu întreaga creaţie. Acest cîmp energetic este de natură imaterială, holografic. Acest „recipient“ holografic este numit Matricea Divină, Akasha sau Documentul Akashik.

Matricea Divină are rolul de arhivă, oglindă şi punte între tot ceea ce există. Acolo se află oglindit tot ceea ce a trăit, a simţit şi a gîndit omul, de-a lungul tuturor vremurilor, precum şi tot ceea ce s-a creat în univers în tot acest timp. Prin Matricea Divină sîntem interconectaţi cu toate fiinţele din toate spaţiile dimensionale şi înregistraţi în permanenţă prin ceea ce emitem ca energie. Acolo sînt înregistrate dorinţele noastre, rugăciunile, sentimentele şi fluctuaţiile schimbărilor vibra­ţionale din viaţa noastră. Pămînteanul trebuie să înţe­leagă că nu este limitat de legile fizicii în vigoare, deoarece acestea se schimbă şi s-au tot schimbat de-a lungul vremurilor, după cum a evoluat omul. In raport cu cercetările făcute, s-a ajuns mereu la alte concluzii şi cunoaşteri. Dacă doreşte, omul poate mult mai mult, iar dacă îşi ridică frecvenţa vibraţională, poate străbate spaţiile, prin puterea minţii, a conştienţei sale şi a stării de pace interioară. El se poate conecta la Arhiva Akashă, de unde poate afla cele mai importante informaţii legate de tot ce ar dori să ştie, atît din trecutul îndepărtat, cît şi din prezent şi chiar din viitor, întrucît toate sînt stocate în arhiva celestă.
Omul pămîntean poate comunica vibraţional cu Matricea Divină şi mulţi iniţiaţi din toate timpurile au făcut aceasta, lucru care se mai practică şi în zilele noastre. Dar, pentru a comunica vibraţional cu un cîmp energetic şi mai ales cu Matricea Divină, omul trebuie să fi ajuns la parametri de un nivel vibraţional înalt, să nu mai fie supus egoului, să fi atins cunoaşterea necesară şi, mai ales, evoluţia spirituală necesară. Pentru a i se permite să pătrundă în Arhiva Akashă, omul trebuie să se conştientizeze ca parte a universului, ca parte din Marele Intreg. El trebuie să simtă şi să trăiască, însă aceasta în interiorul său. Nu ajunge numai să o spună sau să o gîndească, ci să aibă trăirea, emoţia că acesta este limbajul comun a Intregului, utilizat în Matricea Divină, în holograma universală. Numai astfel i se va permite omului să se conecteze la Documentul Akashic. Abia atunci va fi apt să ia cunoştinţă cu ceea ce deţine Arhiva Universală.
Cînd omul, semenul nostru pămînteanul, a reuşit să ajungă şi să pătrundă în holograma universală, el comunică cu aceasta vibraţional. Pur şi simplu dialoghează cu Intregul, devenind la modul conştient parte din Intreg. Abia atunci, de fapt, nu mai este pămînteanul, ci a devenit Fiinţa Cosmică, Omul Cosmic, cel unit cu Intregul. Chiar dacă, pentru un timp, mai vieţuieşte aici, în acest spaţiu, prin intermediul trupului carnal, el este conştient de ce şi cine este.
Iată deci ce şanse mari a dat Tatăl Creator părţilor infime din fiinţa Sa, părţi numite spirit, venite la întrupare pe Terra. Prin acestea, omul este asemenea Părintelui Ceresc, deşi părţile infime de spirit se află încorsetate în carcasa de oase şi carne, unele îndepărtîndu-se de sursa atoatecreatoare. Dar, pămînteanule, spirite întrupat, trezeşte-te din somnul inconştienţei şi conştientizează-ţi originea celestă, pentru că eşti parte din Marele Intreg numit Dumnezeu!

Advertisements

About nodulgordian

http://www.nodulgordian.ro http://www.intunel.com http://www.bioeconomie.ro

Posted on November 22, 2014, in Paranormal and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: