Cronovizorul – înapoi în timp (I)


cronovizorul (1)

Cronovizorul

Inregistrarea „adevă­ratei istorii“, descifrarea Cronicii Akas­hice… este verosimil aşa ceva? Da, este posibil. Chiar şi fără un echipament prea sofisticat, teoria accesibilităţii trecutului poate fi demonstrată şi experimentată.

Avem nevoie de un vehicul (axa timpului) şi de o cameră de filmat. Unghiul pentru filmare va fi perpendicular pe direcţia de deplasare. Utilizînd o focalizare „strînsă” (direct pe obiectivul vizat), vom filma, cadru cu cadru, doar prezentul, adică strict ceea ce apare în dreptul mijlocului nostru de transport. Lărgirea la maximum a cadrului ne va permite ca, pentru o perioadă, să înregistrăm în mod concomitent atît sunetele şi imaginile din trecut, cît şi cele din prezent şi viitor. Şi iată cum, imortalizînd o mică pagină din memoria lumii, devenim astfel… martori ai curgerii timpului!
Ceea ce a anticipat literatura de ficţiune, o maşină de călătorit în timp, a reuşit să creeze părintele benedictin Alfredo Pellegrino Ernetti, profesor de muzică arhaică (specialitatea prepolifonie), fizician, teolog, exorcist de prestigiu şi savant. Practic, nu se ştie ce l-a determinat pe „padre Ernetti” să demareze un proiect atît de ambiţios, precum „cronovizorul”. La mînăstirea San Giorgio Maggiore (de lîngă Veneţia), unde îşi avea reşedinţa, a descoperit şi a cercetat manuscrisele vechi? Nu se ştie! Mai curînd, a fost animat de pasiunea sa pentru ritmul muzicii antice şi sensibilizat de activitatea mentorului său, părintele Agostino Gemelli, care, în anul 1952, cu ajutorul unui magnetofon, a reuşit să capteze glasuri din „cealaltă lume”. Dacă vocile spiritelor au fost detectate şi înregistrate, de ce nu şi… imaginile acestora? In fond, din momentul naşterii şi pînă la cel al trecerii în nefiinţă, orice om lasă o amprentă individuală în „cartea lumii”. Folosind termenii epocii noastre informatizate, este ca şi cum, din momentul naşterii, fiecărei persoane i se alocă un fişier care-i stochează absolut toată evoluţia în sistem (dar şi după…), comprimat şi arhivat în giganticul „hard-disc”, cronica akashică. Cu suportul tehnic adec­vat (programe de conversie a sunetului şi imaginii bine concepute), „folderul” specific unui individ ar putea fi identificat şi decodificat, pentru a i se reconstitui integral comportamentul.

Nimic ezoteric, nimic paranormal, doar ştiinţă în stare pură!
Dar „padre” Ernetti nu avea cum să construiască singur „cronovizorul”, deşi era un savant autentic, avînd cunoştinţe aprofundate în multe domenii. Era nevoie de specialişti în acustică, optică, electronică, telecomunicaţii şi gonio etc. şi, de aceea, a fost sprijinit în activitatea de cercetare de o întreagă echipă de oameni de ştiinţă, printre care s-au numărat Enrico Fermi şi Werner von Braun. In cartea dedicată „cronovizorului”, părintele François Brune (de origine franceză) dezvăluia că, în anul 1955, călugărul benedictin Ernetti mai lucra cu un laureat al Premiului Nobel din Japonia, cu un savant portughez şi cu unul dintre discipolii lui Fermi. Este cea mai serioasă dovadă că proiectul „maşinii timpului” a fost considerat realizabil şi finalizat, deoarece atîtea somităţi ale ştiinţei nu s-ar fi implicat într-un proiect utopic! Ingrijorat că invenţia sa ar putea produce pagube greu de estimat – dacă ar ajunge pe mîini străine -, părintele Ernetti a impus un regim aproape militarizat pentru protecţia cercetărilor şi a experimentelor, iar membrii echipei sale au fost constrînşi la un „legămînt al tăcerii”.
La 17 februarie 1980, în aula Universităţii „San Tomasso” din Roma, în faţa unui auditoriu format exclusiv din oameni de ştiinţă, călugărul-savant a ţinut o conferinţă cu titlul Nimeni nu moare şi, pentru prima dată, a vorbit despre cronovizor. Insă „bomba” a explodat în 1986, la Congresul de Parapsihologie, care a avut loc în micuţa localitate Riva del Garda. Dezvăluirile călu­gărului italian Pellegrino despre funcţionarea şi performanţele „cronovizorului” au avut un efect năucitor asupra astrologilor, parapsihologilor şi jurnaliştilor participanţi la această manifestare şi, de asemenea, au stîrnit interesul experţilor din instituţiile şi laboratoarele specializate în „cercetări discrete plurivalente”.

Autor:  Iuri Floroiu

sursa: lumeamisterelor.com

Advertisements

About nodulgordian

http://www.nodulgordian.ro http://www.intunel.com http://www.bioeconomie.ro

Posted on October 31, 2014, in Mistere, Stiinta si Tehnologie and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: