Lilith, prima femeie (III)


Motto: “Moartea prin femeie, viața prin femeie”

Sf. Augustin

lady_lilith_by_celairen-d4ym1ak

Cea mai fascinantă, dar și terifiantă parte a istoriei lui Lilith o găsim în sursele ebraice. Chiar una din variantele numelui Lilith se spune ca vine de la evreiescul Layla – noapte, pronunția veche fiind “Lâlaa”.  Dată fiind însă vechimea personajului mitologic, îmi permit să cred că mai curând termenul evreiesc pentru noapte vine de la Lilith.

Așa cum afirmam în primul episod, Lilith este un personaj a cărui existență s-a încercat a fi acunsă . De aceea ea apare cu numele în destul de puține lucrări. Scurte mențiuni apar în Manuscrisele de la Marea Moartă, în scrieirile lui  Jeremiah Ben Eleazar, în Ghemara talmudică (comentarii ale Talmudului), în unele Midrash-uri (completări explicative ale unor pasaje din Talmud), în Alfabetul lui Ben Sira, în Zohar și în diverse texte ale kabbaliștilor dar și în folclorul evreiesc pe o perioadă ce se întinde din antichitatea captivității babiloniene și până în epoca modernă.

Dar, pentru a merge pe urmele acestui personaj ascuns de istoria oficială voi intra pe tărâmul speculației mistice… acceptate. Mă refer la recunoscuta știință a Kabbalei. Ei bine, cu toate că sumerienii pot fi considerați inventatori ai scrierii (parțial) fonetice, învățătura adevărată, cea pentru castele sacerdotale, s-ar fi transmis pe cale orală.

La fel se vorbește de originile Kabbalah; acestea ar depăși vârsta cunoașterii scrise și s-ar pierde undeva la izvoarele ideii Divinității de a crea umanitatea. De aceea atributul “revelată”, alăturat Kabbalei de Michael Laitman dar și de alți kabbaliști, tinde să reamintească studioșilor de misterul și sacralitatea celor transpuse în texte.

Primul om și prima rebelă – Adam și Lilith

Ei bine, într-unul din cele mai complexe texte (populare) evreiești, Alfabetul Ben Sira, considerat insa ca sursă serioasă de kabbaliști  dar și de scrierile rabinice se vorbește de o cu totul altă istorie decât cea pe care o cunoaștem. În speța care ne interesează, este vorba de o discuție între regele Nabucodonosor și înțeleptul Ben Sira, acesta din urmă dezvăluie că la început au fost doi  – Adam și Lilith. Sau Lilith și Adam – și asta nu numai din politețe. Într-una dintre variantele istorisirii, amândoi au fost creați din lut, în alta Adam a fost creat din lut curat, Lilith din lut impur, murdar. În fine, o a treia variantă propune o Lilith dinaintea lui Adam, creată la limita zilei precedente, odată cu îngerii și demonii. Ceea ce înseamnă că Lilith era un fel de demon, în orice caz o entitate non-umană. În fine, Kabbalah propune și o Lilith – o creație spontană a abisului, a întunericului, a răului în momentul creării omului Adam, pentru a echilibra balanța.

Mai jos puteti viziona un documentar realizat de History Channel pe aceasta tema:

https://www.youtube.com/watch?v=kfOLA_4iyR8

Indiferent de variantă, relația celor doi merge foarte bine până în momentul în care Lilith își exprimă dorința de a avea și ea parte de poziția superioară în timpul sexului, mai bine zis a avea controlul “partidei”. Ceea ce lui Adam i se pare a fi ceva de neacceptat, în conformitate cu cele spuse, susține el, de Creator. Urmează o ceartă, iar Lilith face ceva incredibil – rostește numele de nerostit al Creatorului și… pleacă în zbor! Sigur că sunt cel puțin ciudate două aspecte – de unde știa Lilith numele sacru și, doi, cum a plecat în zbor dacă era om?! Cel puțin aceeași specie ca și Adam sau ca urmașii săi. Dar textele următoare ne vor lămuri că nu era la fel…

De menționat că este singurul caz din mitologia, religia sau mistica ebraică în care cineva – om, demon sau înger – rostește numele Creatorului. Ideea este mult prea stranie pentru a fi o simplă invenție a rabinilor de la cumpăna erelor… Ca și cealată idee a primei rebeliuni împotriva Creatorului – culmea o revoltă a femeii! Într-o societate ultrapatriarhală, misogină chiar, greu de imaginat că niște învățați ai Torei ar fi scornit această poveste. Și mai ales urmarea…

Înțelegeri cu îngerii, copii cu demonii

Auzind de la Adam ce s-a întâmplat, Creatorul trimite trei îngeri să o aducă înapoi pe rebelă, cu mesajul “Dacă se vrea să se întoarcă, atunci ceea ce a fost făcut, rămâne bine făcut. Dacă nu, aduceți-o cu forța”… Cum? În urma unei asemenea revolte, a păcatului capital de folosire a Numelui, Lilith rămâne “bun făcut”? Gândiți-vă că povestirea vorbește de același Creator dur până la înfricoșare din Decalog… Sau poate duritatea nu este valabilă pentru alte ființe?

Dar neobrăzarea rebelei nu se oprește aici – ea respinge categoric oferta Creatorului de a se întoarce în Eden pentru a continua opera de împerechere cu primul om. Mai mult, la alternativa amenințătoare expusă de îngeri (trimișii Creatorului) răspunde cu un argument de-a dreptul halucinant: “Lăsați-mă în pace, am fost creată pentru a omorî copii oamenilor!” Mai poate înțelege cineva că Lilith era om? Sau de ce era dorită ca pereche pentru primul om? Singurele explicații ar putea veni din zona Zecharia Sitchin – o combinație între specii – sau, mai ciudat, din zona intervenției îngerilor căzuți, a pregătirii unor întrupări… Alte teme, alte subiecte stranii!… Noi să o urmăm pe Lilith, al cărei traseu este oricum mai straniu decât orice închipuire.

În ciuda alternativei expusă de Creator “Dacă nu, aduceți-o cu forța!”, îngerii nu fac asta… În urma replicilor lui Lilith, între îngeri și ea survine o înțelegere – Lilith va continua să omoare copiii oamenilor, cu excepția celor care poartă la gât o amuletă cu numele celor trei îngeri, dar pentru fiecare copil ucis va pierde câte o sută dintre progeniturile ei. De menționat că aceste amulete se poartă din timpuri imemoriale  – nu numai de către evrei, s-au găsit amulete persane cu aceste nume și înscrisuri contra lui Lilith – și până în zilele noastre. Așa cum spuneam în introducere, și astăzi în comunitățile evreiești tradiționaliste se poartă asemenea amulete. Mai mult, celebrul cântec de leagăn “Lullaby” provine din ebraicul “Lilith abi!”, în traducere “Lilith, pleacă!”.

Dar despre ce “sute de progenituri” este vorba? Acum începe cariera întunecată a lui Lilith în viziunea ebraică. Ea se însoțește cu prințul demonilor, Samael, devenind mama unei întregi rase demonice.

Lilith și cultul Shedim – Turnul Babel și smintirea lui Solomon

A sosit momentul  să amintim o variantă rabinică mai nouă a “Alfabetului lui Ben Sira”, în care se explică de ce îngerii nu au returnat-o cu forța către Adam – ea le mărturisește că nu mai este pură, că imediat după fuga din Rai s-a împreunat cu arhidemonul Samael…

Și istoria creațiilor lui Lilith nu se oprește aici. Pe la jumătatea secolului trei al erei noastre, rabinul Jeremiah ben Eleazar spunea că, la o sută de ani după căderea din Rai, Adam s-a însoțit din nou cu Lilith, au trăit împreună încă o sută de ani, procreând o rasă de oameni-demoni, de fapt un fel de popor, de supuși ai străvechilor shedim – spiritele, vechile divinități protectoare ale akkadienilor și asiro-caldeenilor. Tot aici, Jeremiah Ben Eleazar afirmă că ideea nefastă a Turnului Babel ar fi aparținut acestor idolatri ai shedim. Mai mult, cei peste care s-a prăbușit Turnul s-ar fi transformat în demonicele spirite.

Ei bine, aici s-ar putea ascunde misterul lui Lilith. Mulți rabini au asociat-o pe Lilith cultului Shedim. Și, într-adevăr, sunt mai multe legături: primo, în cultul shedim se spune că un copil era jertfit acestor spirite – de unde legătura cu răpitoarea sau ucigașa de copii; secundo – shedim sunt spirite înaripate, cu trup zoomorf,  ceea ce corespunde cu descrierea lui Lilith. Terzo – Shedim sunt asociați cu șerpii, care simbolizează ceva străvechi, o divinitate străveche de-a locului. Lilith este în mitologia ebraică fie șarpele, fie partenera șarpelui, așa cum de altfel apare în foarte multe reprezentări… Să mai adaug și faptul că shedim erau în general divinități protectoare ale marelui inamic, Babilonul – și cred că motivele trimiterii lor de către evrei în zona ultranegativă sunt evidente.  Mai mult, influența puternicelor state akkadiene asupra triburilor semite care vor  forma poporul lui Israel i-au făcut pe mulți să adopte cultul shedim – în paralel cu religia lui Moise – faptă damnat și de preoții – dar și de scrierile sfinte ale – evreilor.

Tot legat de Lilith și cultul shedim mai adaug doar că într-un dramatic episod al povestirilor coranice (Targum, sec VII-VIII d.C.), Lilith îi apare regelui Solomon ca și frumoasa și bogata regină din Saaba și, printre altele, îl convinge pe acesta să ridice altare unor idoli…

Alte opere: vampirii și șarpele Edenului

De Lilith mai sunt legate alte două mistere ale ființelor supranaturale dar și umane – misterul biblic al copiilor lui Cain, acesta fiind explicat de mistica ebraică tot prin legătura primului ucigaș uman cu seducătoarea femeie demon. Al doilea mister este legat de apariția vampirilor; una dintre legendele originii acestora începe cu Lilith și Cain… Lilith este cea care l-ar fi învățat pe cel alungat puterea și secretul sângelui…

După cum se vede, pentru moștenirea ebraică, Lilith, destinată de Creator pentru a fi la originea omenirii, își schimbă radical destinul devenind creatoarea speciilor supranaturale (considerate) periculoase și ostile omului.

De fapt, chiar căderea omului este atribuită tot lui Lilith. Textele misticii ebraice spun că șarpele era, de fapt, Lilith. Iar după ce am văzut legătura cu demonii Shedim, înțelegem mai ușor această atribuire. De altfel, istoria apare și în arta renascentistă și chiar în protorenaștere. Frescele lui Meister Bertram din Minden, Michelangelo,  Filippo Lippi, Hugo van der Goes, dantelăriile în piatră de la Notre Dame și multe alte lucrări de artă datează dinaintea popularizării în occident a lucrărilor misticii ebraice – fapt care s-a petrecut în secolele XVII – XVIII. Alte texte relatează o colaborare Lilith – Samael, în sensul că Lilith ar fi fost trupul șarpelui, iar Samael vocea înșelătorului.

Făcând un nou recurs la memorie, să ne amintim de legătura lui Lilith cu copacul sacru și cu șarpele – este una dintre primele apariții a eroinei noastre încă din epoca sumeriană, istorie de care am vorbit în primul episod. Legătura cred că este evidentă.

Inimaginabila seducție – Lilith, soția Creatorului

Prin prisma Kabbalah, cuplul Lilith – Samael este maximul energiei negative. Este opusul perechii sfinte supreme Yahve – Shekinah (înțelepciunea, soția de drept a lui Yahve). Este și opusul creației supreme a lui Yahve, Adam și Eva. În reprezentările kabbalistitice, Lilith și Samael formează axa centrală, tulpina copacului morții, Qalippah – sau Qliphoth,opusul copacului vieții Sephirot, Lilith aparând cu două nume ale sale – Lilith și Naamah (sau Nehemah), Lilith cea tânără, perechea lui Asmodeu, prințul demonilor.

Dar cea mai teribilă aventură a lui Lilith o descrie Zoharul, “Cartea Splendorii”, culegere de texte pe care rabinul Moise de Leon o publică în secolul XIII, sursele acestei lucrări fundamentale a misticii ebraice putând duce chiar în jurul perioadei Christice. În celebra carte, Lilith și Samael pun la cale o mare lucrare contra lui Yahve iar rezultatul este cumplit: Lilith reușește să-l seducă seducă pe Creator și să-i devină soție, luând locul Înțelepciunii, perechea de drept a Celui de Sus. Textele spun că aceasta a fost cea mai întunecată perioadă din istoria lumii…

Desigur, sunt multe de comentat în legătură cu această povestire, legendă, metaforă, în fine – ceva ce nu s-a mai pomenit și auzit în alt timp sau spațiu… Dar, după cum ați putut citi, tot ceea ce e legat de Lilith este de domeniul unicului, neînchipuitului…

Voi expune doar o teorie acceptată asupra originii ideii de mai sus – ar fi vorba de supărarea evreilor pe Dumnezeu pentru că a permis a doua dărâmare a templului lui Solomon, în deceniul VIII al erei noastre… Traducerea ar fi cam așa: Dumenzeu și-a părăsit soția de drept – poporul ales – pentru că a fost sedus de Lilith – străinii care au ocupat Ierusalimul. Fie-mi iertată vorba, dar evreii, cei cărora le datorează o lume întregă credința într-un singur Dumnezeu, nu au fost totdeauna atât de respectuoși cu El…

Lilith, prima concentrare a răului?

O încheiere mai potrivită pentru călătoria lui Lilith prin memoria ebraică nu se putea decât cu acea singulară – dar atât de importantă menționare a sa în Vechiul Testament. Astfel, în Cartea lui Isaia 34.14 se spune “Fiarele din pustiu se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici, şi ţapii păroşi se vor chema unii pe alţii. Acolo îşi va avea locuinţa năluca nopţii şi îşi va găsi un loc de odihnă.” În mai multe variante al Bibliei în loc de “năluca nopții” este tradus “Lilith”, asociere care se face de altfel și în dicționarele religioase – Lilith = năluca. În opinia mea, este pentru prima oară în Vechiul Testament când forțele sălbăticiei, ale răului, se concentrează. În jurul cui? Da, cred că se poate afirma că Lilith este pentru Vechiul Testament prima concentrare a răului…

Ca o dovadă a acestui raționament iată și textul din Zohar (în traducerea și adaptarea marelui istoric și etnograf Raphael Patai) care se referă la Lilith – și Isaia: “Atunci când Cel Sfânt, binecuvântat fie El, va aduce distrugerea imoralei Rome și o va transforma în ruine pentru eternitate, El o va trimite pe Lilith acolo și o va lăsa să sălășuiască acolo, pentru că e este ruinarea lumii. Și la aceasta se referă versul “Acolo îşi va avea locuința Lilith şi îşi va găsi un loc de odihnă”” .

După acest penultim episod despre Lilith, poate cel mai important, cred că îmi dați dreptate că este un personaj absolut singular, care merită toată atenția. Sigur, există probabil o mare doză de subiectivism în istoriile evreiești. Dar, oare nu tot o istorie transmisă evreilor și prin evrei este și Cartea noastră sfântă? Poporul ales nu a fost degeaba… ales!

Lilith… Nu poți să nu te gândești la spusele sfântului Augustin: “Moartea prin femeie, viața prin femeie”. Și, personal, nu pot să nu-mi pun întrebări … Este Lilith un shedim, o divinitate ale cărei origini au fost, în timp, înaintea celor ale zeilor? A fost prima femeie – sau perechea nonumană a primului om? Lilith este prima concentrare a răului, înaintea diavolului? A fost sau… este Lilith o Shekinah întunecată?

Sau este Lilith cheia de boltă a unei mari mistificări, a unei taine din uitarea colectivă, poate firava potecă spre ascunsa Cronică Akashă…

Advertisements

Posted on October 28, 2014, in Mistere, Supranatural and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: